A A A

W dniu 20 lutego 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbył się wykład pt. "Spór o rynek i państwo w okresie międzywojennym - liberalizm kontra etatyzm", który wygłosił prof. dr hab. Bogusław Fiedor, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Po zakończeniu wykładu Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu Pani prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak wręczyła Panu prof. dr hab. Bogusławowi Fiedorowi Certyfikat wygłoszenia wykładu po czym między uczestnikami wykładu wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja poświęcona jego tematyce.