A A A

 

26 lutego 2020 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród w:
- XXII Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych
- II Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych
- w zawodach okręgowych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 


Przybyłych gości powitała dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Wiceprezes PTE O/Wrocław.
Na spotkaniu obecni byli nagrodzeni Laureaci Konkursu im. prof. W. Stysia, promotorzy nagrodzonych prac, uczestnicy Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach okręgowych XXXIII OWE w województwie dolnośląskim, nauczyciele, którzy przygotowali młodzież do Olimpiady, członkowie Zarządu PTE, członkowie PTE oraz rodzina i znajomi Laureatów.


Prezes PTE O/Wrocław prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak wraz z prof. dr hab. Andrzejem Matysiakiem, Przewodniczącym Jury Konkursu im. prof. W. Stysia wręczyli Laureatom dyplomy a promotorom nagrodzonych prac podziękowania.


Prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z prof. dr hab. Janiną Kunderą, Przewodniczącą Komitetu Okręgowego OWE we Wrocławiu wręczyli podziękowania nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie i opiekę naukową nad uczestnikami XXXIII OWE a laureatom zawodów okręgowych wręczono dyplomy. Wszyscy otrzymali również nagrody książkowe.


Po uroczystości wręczenia nagród, uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr Mikołaja Klimczaka, wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. „Gospodarka w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM GOŚCIOM

Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Matysiak, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Janina Kundera Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Matysiak, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Janina Kundera

Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Matysiak, prof. dr hab. Barbara Iwankiweicz-Rak, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Janina Kundera Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Matysiak, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Janina Kundera

Od lewej: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Janina Kundera dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

Wręczenie dyplomu mgr Maciejowi Chenczke, Laureatowi XXII Konkursu im. prof. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych mgr Weronika Kuźma, Laureatka XXII Konkursu im. prof. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych

Wręczenie podziękowania prof. dr hab. Zbigniewowi Jurczykowi, promotorowi pracy magisterskiej mgr Weroniki Kuźmy Wręczenie dyplomu Panu Robertowi Paszkiewiczowi, Laureatowi II Konkursu im. prof. W. Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych

Wręczenie podziękowania dr Edycie Paczce, promotor pracy licencjackiej Roberta Paszkiewicza Wręczenie podziękowania mgr Marcie Helt z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Paulina Leszczuk, Laureatka zawodów okręgowych XXXIII OWE Kamil Chmielewski, Laureat zawodów okręgowych XXXIII OWE

Łukasz Krzempek, Laureat zawodów okręgowych XXXIII OWE Wiktor Poziemski, Laureat zawodów okręgowych XXXIII OWE

Kacper Bernaciak, Laureat zawodów okręgowych XXXIII OWE dr Mikołaj Klimczak, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

dr Mikołaj Klimczak, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu