A A A

W dniu 07.01.2022 roku, w trybie online odbył się wykład dr Urszuli Banaszczak-Soroki nt. „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.


Doktor Urszula Banaszczak-Soroka: adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-2001 dyrektor, a następnie prezes Domu Maklerskiego Banku Zachodniego SA.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, nauczyciele, którzy przygotowali młodzież do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Głównym tematem wykładu było wejście spółki na rynek regulowany giełdowy.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.