A A A

W ramach cyklicznych środowych spotkań organizowanych przez PTE Oddział we Wrocławiu, w dniu 18.10.2023 roku odbył się wykład pt. „Wpływ geopolityki na zjawisko reshoringu”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PTE O/Wrocław oraz członkowie Zarządu PTE O/Wrocław.

Wykład wygłosił mgr Dawid Cherubin, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek managerski. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kierunku ekonomicznym. Specjalizacja to geopolityka oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie.


Główne tezy wystąpienia:

1. Omówienie relacji Chiny-USA, które wpłynęły na zjawisko reshoringu po 2001 roku
2. Charakteryzacja offshoringu i reshoringu
3. Reshoring przed okresem pandemicznym i po okresie pandemicznym, najważniejsze trendy.

 Magister Dawid Cherubin