A A A

W dniu 04.12 2019 roku w siedzibie PTE O/Wrocław odbyło się spotkanie, podczas którego dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB we Wrocławiu wygłosił wykład pt. „MODA – jak zdefiniować i prognozować ?”. W spotkaniu wzięli udział również uczestnicy I etapu (szkolnego) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich opiekunowie.

20.03.2019 roku w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu

dr Sławomir Czetwertyński wygłosił wykład pt. "Piractwo na wirtualnych wodach internetu".

Doktor Sławomir Czetwertyński jest wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W dniu 20 lutego 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbył się wykład pt. "Spór o rynek i państwo w okresie międzywojennym - liberalizm kontra etatyzm", który wygłosił prof. dr hab. Bogusław Fiedor, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

14.03.2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbył się wykład

pt. „On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence”.

Wykład wygłosił prof. Michael Haenlein, Visting Researcher – ESCP Europe Business School, Paryż.

SPOTKANIA W DOMU EKONOMISTY to zainaugurowane w 2017 otwarte odczyty połączone z dyskusją na aktualne problemy ekonomiczne i gospodarcze. W spotkaniach tych organizowanych w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu zwanej DOM EKONOMISTY uczestniczą zarówno członkowie PTE, jak też zaproszeni goście ( studenci, uczniowie szkół średnich,  pracownicy naukowi różnych uczelni oraz inne zainteresowane osoby, które uzyskały informacje o spotkaniu zamieszczoną na plakatach, Facebooku  lub stronie www PTE Oddziału we Wrocławiu.  Towarzyska i bezpośrednia atmosfera podczas tych spotkań służy twórczej dyskusji i daje szanse na wymianę myśli między uczestnikami spotkania.

Do tej pory Spotkania w Domu Ekonomisty koncentrowały się na dyskusji wokół problemów zaprezentowanych  w odczytach: