A A A

Wyniki XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku podjęła uchwałę o przyznaniu nagrody głównej oraz dwóch równorzędnych wyróżnień.


Zwyciężczynią XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2022 roku została Pani Aleksandra Siuda z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, której Jury Konkursu przyznało nagrodę główną za pracę pt. „Czynniki sukcesu pierwszych emisji publicznych spółek gamingowych”.

Laureatami XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską, którym Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia zostali:
• Pan Wojciech Jarosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. „Wpływ polityki makroostrożnościowej na zmiany podaży kredytu bankowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE)”.
• Pan Artem Koblyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pracę pt. „Analiza funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacyjnego jako podstawy bezpieczeństwa narodowego państwa i społeczeństwa”.


Członkini Jury Konkursu im. prof. Wincentego Stysia Pani prof. dr hab. Bożena Klimczak ufundowała dodatkową nagrodę dla Pana Artema Koblyka za podjęcie w swojej pracy ważnego i aktualnego problemu bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze nauk o bezpieczeństwie.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!