A A A

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Temat: Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm

W dniu 11 stycznia 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyły się Zawody XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej                     II stopnia (okręgowe). Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Inauguracji Olimpiady dokonał Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta. Uczestników Olimpiady przywitała również Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak. Obecna była także Wiceprezes PTE Oddziału we Wrocławiu, jednocześnie Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej we Wrocławiu      dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska a także Członkowie Zarządu PTE: dr Agnieszka Bukietyńska,  dr Katarzyna Przybyła oraz dr Mikołaj Klimczak.

Zawody trwały 120 minut. Po zakończeniu zawodów każdy z uczestników otrzymał w prezencie dwie książki:

1.      „Stosunki międzynarodowe, teoria i praktyka”, Redakcja naukowa: Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak

2.      „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm” autorzy: Grzegorz W. Kołodko, Andrzej K. Koźmiński

 

8 lutego 2019 roku zostanie ogłoszona przez Komitet Główny lista osób zakwalifikowanych   do zawodów III stopnia (centralnych).