A A A

20 marca 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie zawodów okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”.


Przybyłych gości powitała dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Wiceprezes PTE O/Wrocław, Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE we Wrocławiu.
Na spotkaniu obecni byli uczestnicy Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach okręgowych OWE w województwie dolnośląskim, nauczyciele, którzy przygotowali młodzież do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, Prezes PTE Oddział we Wrocławiu prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, członkowie Komisji Okręgowej OWE we Wrocławiu: dr Agnieszka Bukietyńska, dr Katarzyna Przybyła oraz dr Mikołaj Klimczak.
Prof. dr hab. inż. Edmund Cibis wraz z prof. dr hab. Barbarą Iwankiewicz-Rak wręczyli podziękowania nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie i opiekę naukową nad uczestnikami XXXII OWE a laureatom zawodów okręgowych wręczono dyplomy. Wszyscy otrzymali również nagrody książkowe.
Podczas spotkania Prezes PTE Oddział we Wrocławiu prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak wręczyła Odznaki Honorowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego trzem zasłużonym członkom PTE.
Złotą Odznakę Honorową PTE otrzymała dr Agnieszka Bukietyńska.
Srebrną Odznakę Honorową otrzymała dr Katarzyna Przybyła oraz dr Magdalena Raftowicz.
Spotkanie uświetnił wykład pt. „Piractwo na wirtualnych wodach internetu”, który wygłosił dr Sławomir Czetwertyński, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od lewej: dr Sławomir Czetwertyński, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska Od lewej: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Wręczenie podziękowania Pani mgr Marcie Helt z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu Wręczenie podziękowania Pani mgr inż. Małgorzacie Drwięga z Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu

Laureat I miejsca zawodów okręgowych XXXII OWE Jakub Piznal z LO Nr III we Wrocławiu Laureat II miejsca zawodów okręgowych XXXII OWE Bartosz Kowal z LO nr XIV we Wrocławiu

Laureatka III miejsca zawodów okręgowych XXXII OWE Emilia Argasińska z LO Nr XIV we Wrocławiu Laureatka IV miejsca zawodów okręgowych XXXII OWE Joanna Sobińska z LO Nr III we Wrocławiu

Laureta V miejsca zawodów okręgowych XXXII OWE Kamil Chmielewski z LO Nr XIV we Wrocławiu Wręczenie dyplomu za wyróżniające wyniki w zawodach okręgowych XXXII OWE Karolinie Kalinowskiej uczennicy LO Nr III we Wrocławiu

Od lewej: mgr inż. Małgorzata Drwięga z Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Wiceprezes PTE O/Wrocław, Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE we Wrocławiu Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PTE dr Agnieszce Bukietyńskiej. Od lewej: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, dr Agnieszka Bukietyńska

Wręczenie Srebrnej Odznaki Honorowej PTE dr Katarzynie Przybyła. Od lewej: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, dr Katarzyna Przybyła. Wręczenie Srebrnej Odznaki Honorowej PTE dr Magdalenie Raftowicz. Od lewej: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, dr Magdalena Raftowicz.

dr Sławomir Czetwertyński, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wręczenie Certyfikatu wygłoszenia wykładu dr Sławomirowi Czetwertyńskiemu przez prof. dr hab. Barbarę Iwankiewicz-Rak, Prezes PTE O/Wrocław

Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Agnieszka Bukietyńska, dr Katarzyna Przybyła, dr Magdalena Raftowicz Laureaci zawodów okręgowych XXXII OWE

Od prawej: prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, mgr Marta Helt oraz laureaci zawodów okręgowych XXXII OWE