A A A

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Zawody II stopnia (okręgowe)
Temat: Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej.

 

 

W dniu 9 stycznia 2020 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyły się Zawody II stopnia (okręgowe) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Uczestników Olimpiady przywitała Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska - Wiceprezes PTE Oddziału we Wrocławiu pełniąca funkcję Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej we Wrocławiu a także członkowie Zarządu PTE pełniący funkcję członków Jury OWE: dr Agnieszka Bukietyńska, dr Katarzyna Przybyła oraz dr Mikołaj Klimczak.
Wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych XXXIII OWE oraz ich nauczyciele otrzymali książkę „ Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku” (A. Sopoćko, 2019).
Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) zostanie ogłoszona przez Komitet Główny 10 lutego 2020 roku.

 Od lewej: dr Agnieszka Bukietyńska, dr Katarzyna Przybyła, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Od lewej: dr Katarzyna Przybyła, dr Agnieszka Bukietyńska, dr Mikołaj Klimczak, prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

 

Uczestnicy zawodów okręgowych XXXIII OWE