A A A

W dniu 01.04.2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyła się część pisemna zawodów centralnych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W części pisemnej zawodów centralnych XXXV OWE wzięło udział czterech uczestników z województwa dolnośląskiego.
Część ustna zawodów centralnych XXXV OWE odbędzie się w formule zdalnej, w niedzielę 03.04.2022 roku.

Sekretarz KO OWE we Wrocławiu dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Prezes PTE O/Wrocław dr Mikołaj Klimczak Uczestnicy części pisemnej zawodów centralnych XXXV OWE